- Szerda [2012.04.25 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Neh 9,32

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 29,21

 

Most azért, Istenünk, te nagy, erÅ‘s és félelmes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget: ne tartsd csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetÅ‘inket, papjainkat, prófétáinkat, Å‘seinket és egész népedet az asszír királyok idejétÅ‘l a mai napig!

 

Azon a napon újra megnövelem Izráel háza hatalmát, te pedig nyíltan beszélhetsz közöttük. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR.

 

Most annakokáért, oh mi Istenünk, nagy, erÅ‘s és rettenetes Isten, a ki megÅ‘rized a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsiny elÅ‘tted mindaz a nyomorúság, a mely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet, Assiria királyainak  napjaitól fogva mind e mai napig.

 

Azon a napon szarvat sarjasztok Izráel házának, és a te szádat megnyitom közöttök, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Most, ó Istenünk, te nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki megtartod szövetségedet és irgalmadat, ne vedd semmibe a sok megpróbáltatást, ami ért bennünket, királyainkat és vezéreinket, papjainkat és prófétáinkat, egész népedet, az asszír királyok idejétÅ‘l mind a mai napig.

 

Azon a napon szarvat növesztek Izrael házának, neked pedig megengedem, hogy szólásra nyisd köztük ajkadat. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 

"URam, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön! Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel elÅ‘tted járnak." - "Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére. Ellenségeire szégyent borítok, Å‘rajta azonban ragyogni fog koronája." - Egyedül Istené a dicsÅ‘ség!

Vissza