- Hétfõ [2012.04.23 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Neh 4,8

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 30,19

 

Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az elöljáróknak és a nép többi részének: Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes ÚRra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!

 

Így tartok ítéletet Egyiptom fölött, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR.

 

És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!

 

És cselekszem ítéleteket Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Láttam, hogy félnek, ezért fölemelkedtem, és szózatot intéztem az előkelőkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: „Ne féljetek tőlük! Gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért s házatokért.”

 

Így hajtom végre az ítéletet Egyiptomon, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

 

"A Seregek URát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek!" - Mi is, ma is, a nagy mélységből: "Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van!" - Jézus, tied vagyok, ments meg!

Vissza