- Hétfõ [2012.04.23 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Neh 4,8

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 30,19

 

Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az elÅ‘kelÅ‘knek, az elöljáróknak és a nép többi részének: Ne féljetek tÅ‘lük! A nagy és félelmes ÚRra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!

 

Így tartok ítéletet Egyiptom fölött, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR.

 

És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az elÅ‘ljárókhoz, a fÅ‘emberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tÅ‘lök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!

 

És cselekszem ítéleteket Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Láttam, hogy félnek, ezért fölemelkedtem, és szózatot intéztem az elÅ‘kelÅ‘khöz, az elöljárókhoz és a néphez: „Ne féljetek tÅ‘lük! Gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért s házatokért.”

 

Így hajtom végre az ítéletet Egyiptomon, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

 

"A Seregek URát tartsátok szentnek, Å‘t féljétek, tÅ‘le rettegjetek!" - Mi is, ma is, a nagy mélységbÅ‘l: "Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van!" - Jézus, tied vagyok, ments meg!

Vissza