- Péntek [2012.04.20 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Krón 20,29

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 32,15

 

Az IstentÅ‘l való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az ÚR harcolt Izráel ellenségei ellen.

 

Amikor pusztává teszem Egyiptomot, és mindenestül elpusztul az ország, amikor megverem minden lakóját, akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR.

 

És lÅ‘n az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala az Izráel ellenségei ellen.

 

Mikor Égyiptom földjét pusztasággá teszem, és kipusztul a föld teljességébÅ‘l, mert megverek minden rajta lakót, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

 
 

A környék valamennyi királysága félni kezdett IstentÅ‘l, amikor meghallották, hogyan harcolt az Úr Izrael ellenségei ellen.

 

Amikor majd sivataggá teszem Egyiptom földjét, és az országot kifosztják mindenbÅ‘l, amikor majd megverem minden lakóját, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

"Én vagyok az ÚR, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél. - Rám figyeljetek a föld legvégérÅ‘l is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!" - Az ÚR a te Istened? 

Vissza