- Szerda [2012.04.04 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 17,37

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 37,6

 

Tartsátok meg a rendelkezéseket, az istentisztelet módját, a törvényt és a parancsolatot, amelyeket megíratott számotokra, és teljesítsétek azokat mindenkor; más isteneket pedig ne féljetek!

 

Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.

 

És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, a melyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek;

 

És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 
 

Tartsátok szem előtt a rendelkezéseit és utasításait, a törvényt és a parancsokat, amelyeket fölírt nektek, s szabjátok hozzájuk tetteiteket minden időben; ne imádjatok idegen isteneket!

 

És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

Isten parancsolatai az életet jelentik számunkra. Dávid "megőrizte parancsolataimat és rendelkezéseimet." Jézus megígérte nekünk: "Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha!" - Isten igéje megeleveníti életünket örökre!

Vissza