- Szombat [2012.03.31 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 17,33

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 37,27

 

Félték tehát az URat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja szerint, akik közül elhurcolták őket.

 

Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.

 

Így tisztelték az Urat és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, a kik közül elhozták volt őket.

 

És lesz az én lakhelyem felettök, és leszek nékik Istenök és ők nékem népem.

 
 

Így imádták az Urat, de egyszersmind a maguk isteneinek is szolgáltak, azoknak a népeknek a szokásaihoz híven, amelyek közül oda kerültek.

 

Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.

 

"Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük!" - "Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek." - Övé vagy-e már?! 

Vissza