- Szerda [2012.03.28 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 17,25

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 39,5

 

Ott lakásuk kezdetén nem félték az URat, ezért az ÚR oroszlánokat küldött rájuk, s azok öldösték őket.

 

A harcmezőn esel el. Én megmondtam! - így szól az én Uram, az ÚR.

 

És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájok, a melyek többet megöltek közülök.

 

A mező színén esel el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten.

 
 

De már letelepedésükkor sem félték az Urat. Ezért az Úr oroszlánokat szabadított rájuk, ott üvöltöttek köztük.

 

A nyílt mezőn esel el, mert én mondtam ezt - mondja az Úr, az Isten.

 

"Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!" - Éretted, helyetted, miattad szenvedett és halt meg az Isten Fia! - Hiszed, tudod, elfogadod ezt a helyettes áldozatot?!

Vissza