- Hétfő [2012.03.26 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 6,16

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 39,7

 

De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!.

 

Megismertetem szent nevemet népemmel, Izráellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor megtudják a népek, hogy én, az ÚR, Izráel Szentje vagyok.

 

Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök.

 

És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izráel között, s többé nem hagyom megfertéztetni szent nevemet; és megtudják a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok Izráelben!.

 
 

Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök.

 

Ismertté teszem szent nevemet népem, Izrael körében, nem tűröm tovább, hogy megszentségtelenítsék nevemet. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, Izrael Szentje.

 

"Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!" - Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved! 

Vissza