- Vasárnap [2012.03.25 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 1,15

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 39,22

 

Ekkor az ÚR angyala így szólt Illéshez: Menj el vele, ne félj tőle! Elindult tehát, és elment vele a királyhoz.

 

Izráel háza megtudja, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük attól fogva továbbra is.

 

Ekkor szóla az Úr angyala Illésnek: Menj alá vele, ne félj semmit tőle. És ő felkelvén aláméne vele a királyhoz.

 

És megtudja Izráel háza, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök, attól a naptól fogva és azután.

 
 

Az Úr angyala azt mondja Illésnek: „Menj le vele, ne félj tőle.” Erre fölállt, bement vele a királyhoz,

 

Akkor majd megtudja Izrael háza, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük, attól a naptól kezdve minden időkre.

 

"Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj!" - Én Uram, és én Istenem te vagy!

Vissza