- Csütörtök [2012.03.22 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Kir 8,43

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 44,28

 

te hallgasd meg lakóhelyedrÅ‘l, a mennybÅ‘l, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tÅ‘led, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedrÅ‘l nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.

 

Lesz nekik örökségük: én leszek az örökségük! Ezért ne adjatok nekik birtokot Izráelben: én leszek az Å‘ birtokuk!

 

Te hallgasd meg a mennyekbÅ‘l, a te lakhelyedbÅ‘l, és add meg az idegennek mindazt, a miért könyörög néked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképen a te néped az Izráel; és ismerjék meg, hogy a te nevedrÅ‘l neveztetik ez a ház, a melyet én építettem.

 

És lészen nékik örökségök: én vagyok az Å‘ örökségök, és birtokot ne adjatok nékik Izráelben: én vagyok az Å‘ birtokuk.

 

tégy meg mindent, amiért az idegen hozzád könyörög, hogy a földnek minden népe fölismerje nevedet, és féljen úgy, mint Izrael, s tudja meg, hogy ez a templom, amelyet építettem, a nevednek van szentelve.

 

Ne legyen örökrészük, én vagyok az Å‘ örökrészük. Birtokot se adjatok nekik Izraelben, mert én vagyok az Å‘ birtokuk.

 

"Ezért nem kapott Lévi örökrészt a testvéreivel együtt. Az ÚR az Å‘ öröksége, ahogyan megígérte neki Istened, az ÚR." -  "Minden elsÅ‘ termésnek és minden felajánlásnak a legjava, bármibÅ‘l ajánljátok fel, a papoké lesz. Az elÅ‘ször Å‘rölt lisztet adjátok a papnak, hogy áldás nyugodjék házatokon!" - A mi örökségünk a mennyben van s Jézus a mi örököstársunk!

Vissza