- Szerda [2012.03.21 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Sám 13,28

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Hós 5,12

 

Akkor Absolon ezt a parancsot adta legényeinek: Jól figyeljetek! Amikor Amnón jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek: Vágjátok le Amnónt! Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom nektek a parancsot! Legyetek erősek és bátrak!

 

Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás.

 

Parancsola pedig Absolon az ő szolgáinak, ezt mondván: Kérlek, vigyázzatok, és mikor Amnon a bortól jókedvű lesz és mondom néktek: akkor üssétek le Amnont és öljétek meg őt, semmit ne féljetek, hiszen én parancsoltam néktek, legyetek bátrak, ne féljetek.

 

Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.
 

s megparancsolta szolgáinak: „Ügyeljetek! Ha Amnon már jó hangulatban lesz a bortól, azt fogom nektek mondani: Ragadjátok meg Amnont! Akkor öljétek meg! Ne féljetek, hisz magam adok rá nektek parancsot. Szedjétek össze bátorságotokat és legyetek derék emberek!”

 

Olyan leszek Efraim számára, mint a moly, Júda házához, mint a rothadás.

 

Isten megígérte: "Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem." - Keressük az Urat, amíg megtalálható Jézusban!

Vissza