- PĂ©ntek [2012.03.16 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Sám 23,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jóel 2,27

 

Mert így szólt hozzá: Ne félj, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze! Te leszel Izráel királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz

 

Akkor megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé.

 

És monda néki: Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utólérni téged, és te király leszesz Izráel felett, és én második leszek te utánad, és Saul is, az én atyám, tudja, hogy így lesz.

 

És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.

 
 

Azt mondta neki: „Ne félj, nem ér utol atyám keze. Te leszel Izrael királya, s én csak a második (személy) leszek. Atyám is tudja ezt jól.”

 

„És tudni fogjátok, hogy Izraelben lakom, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nem más, és népemet soha többé nem éri szégyen.”

 

"Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a Kís fiát, a Benjámin törzsébĹ‘l való férfit adta nekik negyven esztendĹ‘re. Amikor Ĺ‘t elvetette, Dávidot emelte királyukká, akirĹ‘l bizonyságot is tett, és ezt mondta: Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat." - De ki a te életed Királya?

Vissza