- PĂ©ntek [2012.03.09 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Ruth 3,11

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Zak 2,9

 

Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy.

 

Én magam oltalmazom mindenfelĹ‘l - így szól az ÚR -, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsĹ‘ségesen.

 

Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy.

 

Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsĹ‘ítem magamat Ĺ‘ benne!

 
 

Ne félj hát, leányom! Megteszek érted mindent, amire csak kértél, hisz Betlehem kapujánál mindenki tudja, hogy nagyszerű asszony vagy..

 

Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsĹ‘sége.”

 

"Mert a Seregek URa, aki a maga dicsĹ‘ségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekrĹ‘l, amelyeknek ti zsákmányul estetek: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!" - ErĹ‘s vár a mi istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk!

Vissza