- Szerda [2012.03.07 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Bír 6,23

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Zak 10,6

 

Az ÚR azonban ezt mondta neki: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!

 

Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az ÚR vagyok az Istenük, és meghallgatom őket.

 

És monda néki az Úr: Békesség néked! ne félj, nem halsz meg!

 

És megerősítem a Júda házát, és a József házát  megsegítem, és visszahozom őket, mert szánom őket, és olyanokká lesznek, mintha el sem vetettem volna őket; mert én vagyok az Úr, az ő Istenök, és meghallgatom őket.

 
 

Az Úr így válaszolt neki: „Béke veled! Ne félj, nem halsz meg.”

 

Júda házát erőssé teszem, József házát diadalmassá. Megújítom őket, mert megkönyörültem rajtuk, olyanok lesznek, mintha el sem vetettem volna őket; [mert én vagyok az Úr, az ő Istenük, és meghallgatom őket.]

 

"Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek - így szól az ÚR." -Higgy az ÚR Jézusban, és üdvözülsz!  

Vissza