- Kedd [2012.03.06 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Bír 6,10

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Mal 1,6

 

és ezt mondtam nektek: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok! De nem hallgattatok szavamra.

 

A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? - mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet?

 

És mondék néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti nem hallgattatok az én szómra.

 

A fiú tiszteli atyját, a szolga is az Å‘ urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti papok, a kik útáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok: Mivel útáljuk a te nevedet?

 
 

Így szóltam hozzátok: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne imádjátok az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok szavamra.”

 

A gyermek tiszteli apját, a szolga pedig urát. Ha tehát én atya vagyok, hol az irántam való tisztelet? Ha én Úr vagyok, hol a tÅ‘lem való félelem? - ezt kérdezi tÅ‘letek a Seregek Ura, tÅ‘letek, papok, akik megvetitek a nevemet. Azt kérdezitek: Mi által vetettük meg a nevedet?

 

"Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!" - "Én, az ÚR, vagyok a te Istened, - Ne legyen más istened rajtam kívül! - Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedbÅ‘l, teljes lelkedbÅ‘l és teljes erÅ‘dbÅ‘l!" - E törvények ma is érvényben vannak, Isten nem vonta vissza a Tízparancsolatot; de betartod-e? 

Vissza