- Péntek [2012.03.02 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Józs 22,25

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Mt 18,20

 

Hiszen a Jordánt határrá tette az ÚR köztünk és köztetek, Rúben fiai és Gád fiai; nincs nektek közötök az ÚRhoz! Így a ti fiaitok lesznek az okai annak, ha a mi fiaink nem félik majd az URat.

 

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

 

Hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk és ti közöttetek Rúben fiai és Gád fiai - a Jordánt; nincsen néktek részetek az Úrban! És elidegeníthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat!

 

Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

 
 

Hát nem közénk és közétek, Ruben fiai és Gád fiai közé húzta-e határul a Jordánt az Úr? Nincs részetek az Úrban! Így fiaitok lennének az oka annak, hogy fiaink nem félik többé az Urat.

 

Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

 

"Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. - Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. - Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok!"

Vissza