- Vasárnap [2012.02.26 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  Józs 1,9

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Mk 14,62

 

Megparancsoltam neked, hogy légy erÅ‘s és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

 

Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhÅ‘iben.”

 

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erÅ‘s? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

 

Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljÅ‘ni az ég felhÅ‘ivel.

 
 

hogy légy erÅ‘s és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.”

 

Jézus így válaszolt: „Én vagyok. És látni fogjátok, hogy az Emberfia ott ül a hatalom jobbján, és eljön az ég felhÅ‘in.”

 

"Az emberek megdermednek a félelemtÅ‘l és annak sejtésétÅ‘l, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerÅ‘i megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhÅ‘ben nagy hatalommal és dicsÅ‘séggel." - Jézus eljön érted! Érted?

Vissza