- Péntek [2012.02.17 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 20,1

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 6,48

 

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.

 

Én vagyok az élet kenyere.

 

Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet: ne félj tőlök, mert veled van az Úr, a te Istened, a ki felhozott téged Égyiptom földéről.

 

Én vagyok az életnek kenyere.

 
 

Ha ellenséged ellen harcba indulsz, s lovakat, harci szekereket és magadnál népesebb hadinépet látsz, ne rettenj meg tőlük. Mert veled az Úr, a te Istened, aki kivezetett Egyiptom földjéről.

 

Én vagyok az élet kenyere.

 

"Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." - Van már örök életed? - Van-e már Jézusod?!

Vissza