- Szombat [2012.02.11 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 10,20

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 8,25

 

Az URat, a te Istenedet féld, őt szolgáld, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj!

 

Megkérdezték tehát tőle: „Ki vagy te?” Jézus így válaszolt nekik: „Az, akinek eleitől fogva mondom magamat.

 

Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél.

 

Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.

 
 

Féld az Urat, a te Istenedet, szolgálj neki, ragaszkodj hozzá és az ő nevére esküdj!

 

Erre megkérdezték tőle: „De hát ki vagy te?” „A kezdet, amint már mondtam nektek - mondta Jézus feleletül. -

 

Jézus = Isten! A belé vetett hit által lehet ő a te Urad és a te istened is! "Imádom azt a nagy szerelmet, Jézusban mely felém hajolt..." - Te is?! 

Vissza