- Szerda [2012.02.08 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 7,20

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 10,7

 

Rettenetes félelmet bocsát rájuk Istened, az ÚR, míg csak el nem pusztulnak azok is, akik előletek elrejtőzve megmaradnak.

 

Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.

 

Sőt még a darázsokat is rájok bocsátja az Úr, a te Istened mind addig, míglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, és a kik elrejtőztek te előled.

 

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.

 
 

Sőt, darazsakat küld rájuk az Úr, a te Istened, míg mind el nem pusztulnak, akik megmaradtak, vagy elrejtőztek előletek.

 

Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu.

 

Isten hatalmasan cselekszik, mindent felhasználhat akarata megvalósításához: "Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, amely közé mégy. Minden ellenségedet megfutamítom. Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hivvieket, kánaániakat és hettitákat." - Isten az ő népe számára egyetlen utat mutatott a halálból az életbe, és ezen az ajtón itt kell átmenni; Jézus megígérte: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." - Átmentél már?

Vissza