- Vasárnap [2012.01.29 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 1,29

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 14,11

 

Akkor ezt mondtam nektek: Ne ijedjetek meg, és ne féljetek tĹ‘lük!

 

Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.”

 

Akkor mondám néktek: Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól;

 

Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem.

 
 

Erre így szóltam hozzátok: „Ne rettegjetek és ne féljetek tĹ‘lük!

 

Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek.

 

 „Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem" - "Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.” - Tudod, kiben hiszel?!

Vissza