- Szombat [2012.01.28 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 1,21

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 14,20

 

Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened, az ÚR. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az ÚR, atyáid Istene. Ne félj, és ne rettegj!

 

Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.

 

Ímé elĹ‘dbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad azt, a miképen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj!

 

Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.

 
 

Íme, az Úr, a te Istened adja neked ezt a földet, rajta, vedd birtokba, ahogy az Úr, atyáid Istene megígérte. Ne félj és ne csüggedj!”

 

Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.

 

"Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. - hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy Ĺ‘k is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem." - Él benned a Krisztus?!

Vissza