- Péntek [2012.01.27 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  5Móz 1,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 15,1

 

Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt.

 

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.

 

Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; a mi pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt.

 

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

 
 

Ítéletkor ne nézzétek a személyt, a kicsiket éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyokat. Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Isten ügye! Ha valamely eset túlságosan nehéz a számotokra, terjesszétek elém, hadd halljam.”

 

Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.

 

"A Seregek URának szőlője: Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság!" "Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt!" - Az ítélet az Istené!

Vissza