- Szerda [2012.01.25 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  4Móz 14,9b

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jn 16,32

 

Tőlük eltávozott oltalmuk, de az ÚR velünk van! Ne féljetek tőlük!

 

De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

 

eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!

 

Ímé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

 
 

oltalmazó árnyaik eltűnnek, ha velünk lesz az Úr. Ne féljetek hát tőlük!”

 

Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

 

"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" - Megtapasztaltad-e már az Atya jelenlétét életedben, és benne mindent?! Mindened-e már Krisztus?!

Vissza