- Vasárnap [2012.01.08 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Móz 42,18

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  1Pt 1,16

 

Harmadnap ezt mondta nekik József: Ezt tegyétek, ha élni akartok! Hiszen én is félem az Istent!

 

úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 

 

Harmadnap pedig monda nékik József: Ezt cselekedjétek, hogy éljetek; az Istent én is félem.

 

Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 
 

A harmadik napon így szólt hozzájuk: „Ha életben akartok maradni, ezt kell tennetek: én istenfélĹ‘ ember vagyok.

 

mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

 

"Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok." -"Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendĹ‘, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelĹ‘dik az Isten igéje és a könyörgés által." - Szenteltessék meg a te neved - általunk is! 

Vissza