- Szombat [2012.01.07 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Móz 35,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jel 1,8

 

A nehéz szülés közben ezt mondta neki a bába: Ne félj, mert most is fiad lett!

 

Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendĹ‘: a Mindenható.

 

S vajudása közben monda néki a bába: Ne félj, mert most is fiad lesz.

 

Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendĹ‘, a Mindenható.

 
 

Nagyon szenvedett vajúdás közben, de a bába azt mondta neki: „Ne félj, most is fiad lett.”

 

Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” - mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljĹ‘, a Mindenható.

 

Az örökkön-örökké élĹ‘ ÚR Jézus Krisztus által van nemcsak evilági, ideigvaló, de vele töltött örökkévaló életünk is, ha hiszünk az Isten Fiában, mert Ĺ‘ Isten! - "Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok." - "Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” - Én Uram és én Istenem vagy!

Vissza