- Csütörtök [2012.01.05 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Móz 28,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jel 2,23

 

Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.

 

gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.

 

Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

 

És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

 
 

Megborzadt, és azt mondta: „Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja.”

 

Gyermekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint.

 

"Én, az ÚR vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. " - A bálványimádás szellemi paráznaság az egyedül igaz Isten ellen, aki féltőn szeret, és nem tűri, hogy más, idegen isteneid, azaz bálványaid legyenek!  -"pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából."  

Vissza