- Kedd [2012.01.03 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Móz 21,17

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jel 21,7

 

De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van.

 

Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

 

Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda néki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van.

 

A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.

 
 

Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égből megszólította Hágárt és azt mondta: „Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van.

 

Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz.

 

Isten régen megígérte minden benne hívőnek: "Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet!" - "Így nevez majd engem: Atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám!" - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...

Vissza