- Hétfő [2012.01.02 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  1Móz 20,11

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Jel 22,13

 

Ábrahám ezt felelte: Azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért.

 

Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”.

 

Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam: nincsen  istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért.

 

Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

 
 

Ábrahám válaszolt: „Azt hittem, hogy ezen a vidéken nem félik az Istent, és megölnek a feleségem miatt.

 

Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.

 

"Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten." - Mindennél jobban kell Istent félnük, szeretnünk és benne bíznunk! - Jézus Krisztus "az igaz Isten és az örök élet!" - Szereted-e őt?!

Vissza