- Szombat [2011.12.24 ]

S z e n t    B i b l i a  

          az ÚRISTEN bátorít: a z é r t

   "Ne félj!":  1Pt 3,14

S z e n t    B i b l i a 

m e r t :  az örök VAGYOK

"Én vagyok!":  1Móz 28,15

 

De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.

 

Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.

 

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;

 

És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.

 
 

De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket!

 

Nézd, én veled vagyok. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy, és visszavezetlek erre a földre. Nem hagylak el, amíg véghez nem viszem, amit megígértem neked.”

 

„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” - Isten minden igérete Krisztusban teljesült be számunkra.

Vissza