- Szombat [2011.12.24 ]

S z e n t    B i b l i a  

          az ÚRISTEN bátorít: a z é r t

   "Ne félj!":  1Pt 3,14

S z e n t    B i b l i a 

m e r t :  az örök VAGYOK

"Én vagyok!":  1Móz 28,15

 

De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktĹ‘l pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.

 

Mert én veled vagyok, megĹ‘rizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.

 

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelembĹ‘l pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;

 

És ímé én veled vagyok, hogy megĹ‘rizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.

 
 

De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktĹ‘l és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket!

 

Nézd, én veled vagyok. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy, és visszavezetlek erre a földre. Nem hagylak el, amíg véghez nem viszem, amit megígértem neked.”

 

„Nem maradok el tĹ‘led, sem el nem hagylak téged.” - Isten minden igérete Krisztusban teljesült be számunkra.

Vissza