- Hétfő [2011.12.19 ]

S z e n t    B i b l i a  

          az ÚRISTEN bátorít: a z é r t

   "Ne félj!":  Zsid 12,5

S z e n t    B i b l i a 

m e r t :  az örök VAGYOK

"Én vagyok!":  2Móz 3,6

 

és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged,

 

Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre

 

És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged;

 

És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.

 
 

Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: Fiam, ne vedd kevésbé az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol.

 

Azután így folytatta: „Én vagyok az Isten, atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.” Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni.

 

"Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg!" - Az élők Istene törődik veled, azt szeretné, hogy vele élj örökké! 

Vissza