- Vasárnap [2008.02.17 ]

"Ne félj!" 5Móz 20,1

"Én vagyok!" Jn 4,26

 

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.

 

Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”
 

Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet: ne félj tőlök, mert veled van az Úr, a te Istened, a ki felhozott téged Égyiptom földéről.

 

Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki  veled beszélek.
 

Ha ellenséged ellen harcba indulsz, s lovakat, harci szekereket és magadnál népesebb hadinépet látsz, ne rettenj meg tőlük. Mert veled az Úr, a te Istened, aki kivezetett Egyiptom földjéről.

 

Jézus erre kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”
 

Higgyünk az ÚR, az örök Vagyok önkijelentésének; ha ő szóbaáll velünk és megígéri dicsőséges jelenlétét az életünkben, minden körülmények között, egyet tehetünk, leborulva imádhatjuk a Szentháromságot: Én Uram, és én Istenem! 

Vissza