- Csütörtök [2008.02.14 ]

"Ne félj!" 5Móz 17,13

"Én vagyok!" Jn 6,41

 

Hallja meg az egész nép, és féljen; ne legyenek többé elbizakodottak!

 

A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: „Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le” -
 

És mind az egész nép hallja, és féljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjék többé.

 

Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá.
 

de tudja meg az egész nép a dolgot, hadd rettegjen, s attól fogva ne legyen többé önhitt.

 

A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.”
 

Ismerjük fel a testté lett Igében a számunkra adatott mennyei kenyeret, amely meg tudja tartani életünket; ha naponként részesedünk belőle s így lehet örök közösségünk kenyéradó Gazdánkkal!

Vissza