- Csütörtök [2008.02.07 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 5Móz 7,18

"Én vagyok!" Jn 8,25

 

Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az ÚR a fáraóval és egész Egyiptommal,

 

Megkérdezték tehát tőle: „Ki vagy te?” Jézus így válaszolt nekik: „Az, akinek eleitől fogva mondom magamat.
 

Ne félj tőlök; emlékezzél meg csak azokról, a miket cselekedett az Úr, a te Istened a Faraóval és mind az égyiptombeliekkel:

 

Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.
 

ne félj tőlük! Jusson eszedbe, mit tett az Úr a fáraóval és az egyiptomiakkal.

 

Erre megkérdezték tőle: „De hát ki vagy te?” „A kezdet, amint már mondtam nektek - mondta Jézus feleletül. -
 

A pusztában is vele van választott népével az ÚR; eleitől fogva, csak nem ismerték ezt fel/el, akárcsak Jézus kortársai, pedig ez a hitetlenség halálos bűn; fogjuk hát szaván Jézust és ő félelmeket eloszlató Urunk és Istenünk lesz!

     
Vissza