- Hétfő [2008.02.04 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 5Móz 6,2

"Én vagyok!" Jn 10,7

 

Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.

 

Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.
 

Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.

 

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
 

Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok - te és fiad meg unokáid is -, hogy sokáig élj.

 

Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu.
 

Isten azért adta törvényeit, köztük az Isten- és emberszeretet parancsolatát, hogy azokat megtartva életünk lehessen; de mi nem tudjuk betölteni ezeket, ezért Fiában nyitott ajtót számunkra az örök életre, hogy juhaivá, megváltott gyermekeivé lehessünk őáltala. 

     
Vissza