- Péntek [2008.02.01 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 5Móz 4,10

"Én vagyok!" Jn 10,14 

 

azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az ÚR elÅ‘tt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az ÚR: Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sÅ‘t tanítsák meg erre a fiaikat is.

 

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem
 

El ne felejtkezzél a napról, a melyen az Úr elÅ‘tt, a te Istened elÅ‘tt állottál a Hóreben, a mikor azt mondta nékem az Úr: Gyűjtsd egybe nékem a népet, hogy hallassam véle beszédeimet, hogy tanuljanak félni engem, minden idÅ‘ben, a míg e földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is.

 

Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
 

azt a napot, amikor a Hóreben az Úr, a te Istened elÅ‘tt álltál az Úr hozzám intézett parancsára: „Gyűjtsd elém a népet! Hallja szavamat, s tanuljon meg félni tÅ‘lem mindaddig, amíg a földön él, és gyermekeit is tanítsa meg rá!”

 

Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem,
 

Mózes nemcsak a juhok, de Isten elhívása alapján a nép pásztora is volt, így elÅ‘képe a jó pásztornak, akiben istenfélelemtÅ‘l igaz istenismeretre juthatunk, ami bensÅ‘séges szeretetkapcsolatot jelent az ÚR Jézusban az Atyával.

     
Vissza