- Csütörtök [2008.01.31 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 5Móz 3,22

"Én vagyok!" Jn 11,25

 

Ne féljetek tőlük, mert Istenetek, az ÚR maga harcol értetek!

 

Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
 

Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istenetek, maga hadakozik ti érettetek!

 

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
 

Ne félj hát tőlük, mert az Úr, a ti Istenetek maga száll síkra értetek!”

 

Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
 

Csodálatos ajándékok birtoskosai mindazok, akik hisznek Isten és az ő Fia szavának; választott népe földi hazájáért is az Úr harcolt, s gyermekeinek örökkévaló élete az ő országában is az ÚR Isten kegyelmi ajándéka; csak el kell fogadni az örök Vagyok ma nekünk szóló önkijelentését, - hiszed-e ezt?!  

     
Vissza