- Szombat [2008.01.19 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 2Móz 20,20

"Én vagyok!" Jn 17,16

 

Mózes azonban így felelt a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek!

 

Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
 

Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.

 

Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
 

Mózes így felelt a népnek: „Ne féljetek! Isten azért jött, hogy próbára tegyen és felébressze bennetek az iránta való félelmet, s így elkerüljétek a bűnt.”

 

Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.
 

Az Úristen választott ószövetségi népének törvényt ad, hogy ez alapján őt féljék és ne tőle féljenek; egyszülött Fiának pedig az ő népét adja a világból, akikért főpapi imájában könyörög Jézus; örök sorsuk vele egy az ő világában, de míg itt élnek, sem hagyja magukra Isten az ő gyermekeit; megőrzi őket a gonosztól Jézus kérése szerint. 

     
Vissza