- Péntek [2008.01.18 ]

Ne félj!" 2Móz 20,5

"Én vagyok!" Jn 17,24

 

Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.

 

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
 

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

 

Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok,  azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
 

Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon.

 

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.
 

... mert ő féltőn szerető, minden bálványt kirekesztő Isten; s a Tizparancsolat első igéinek be- vagy be nem tartásának következményei vannak, és annak is, hogy a mi Urunk az Atya jobbján van, és esedezik értünk, hogy az ő érdeméért vele lehessünk, és soha örökké ne kelljen félniük azoknak, akiket az Atya örök szeretetéből a Fiúnak adott; ezért ne legyen más Istenünk, csak az örök Vagyok! 

   
Vissza