- Hétfő [2008.01.14 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 2Móz 9,30

"Én vagyok!" Jn 18,37

 

Tudom ugyan, hogy te és szolgáid még mindig nem féltek az ÚRistentől.

 

Pilátus ezt mondta neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.”
 

De tudom, hogy te és a te szolgáid még nem féltek az Úr Istentől.

 

Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.
 

De tudom, hogy még sem benned, sem szolgáidban nincs meg az Úrtól való félelem.”

 

Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”
 

Sem a fáraó sem Pilátus nem félte az egy igaz Istent, a mindenség Urát; ezért vetették meg az ő küldöttét, s ezt Mózes és Jézus is tudta, mégis teljesítették az Úristentől kapott küldetésüket, - és mi félünk még a nem istenfélő emerektől, vagy az igazság Királyára hallgatunk?!

     
Vissza