- Szombat [2008.01.12 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 1Móz 50,21

"Én vagyok!" ApCsel 9,50

 

Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vígasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.

 

Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.
 

Most annakokáért ne féljetek: Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. És megvígasztalá őket és szívökre beszéle.

 

És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.
 

Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről! Így vigasztalta őket és barátságosan beszélt hozzájuk.

 

Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.
 

József a testvéreit vígasztalta, nem halnak éhen; s az Úr Jézus pedig Saul szívével beszélt, s az üldözőből legyőzött lett, Jézus foglya; nyugtalan a mi szívünk is, amíg meg nem nyugszik Istenben!

     
Vissza