- Csütörtök [2008.01.10 ]

 

 

 

     

"Ne félj!" 1Móz 46,3

"Én vagyok!" ApCsel 22,8

 

Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott!

 

Én pedig megkérdeztem: Ki vagy, Uram? És ő így szólt: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.
 

És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj lemenni Égyiptomba: mert nagy néppé teszlek ott téged.

 

Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti Jézus, a kit te kergetsz.
 

Azt mondta: „Isten vagyok, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek,

 

Megkérdeztem: Ki vagy, Uram? Így folytatta: Én a názáreti Jézus vagyok, akit üldözöl.
 

Első olvasásra nincs semmi közös vonás e két, ma egymás mellé kerülő igében; csupán két bemutatkozásról olvasunk, amire e két igencsak félénk embernek éppen szüksége van, Jákóbnak az Atyák Istene, míg Pálnak a Fiú Isten jelenti ki önmaga közös lényegét: Én VAGYOK! Felbátorít-e bennünket e két név? Kérjük a Szentlélek vígasztaló erejét a válaszok meghallásához!

     
Vissza