Garai András honlapja
Luther rózsa   Vissza

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

Isten hozta tisztelt Látogatómat

Garai András

evangélikus keresztyén személyes honlapján!

Címlap

Előre

 

.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

.

 

  ... ......

A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE

Nyíregyháza egyetlen műemléke az evangélikus templom. A Szarvasról és környékéről 1753-ban betelepített tirpákok keményen küzdöttek vallásuk szabad gyakorlásáért. Első, ideiglenes csűrtemplomukat, amelyik a Kossuth tér délkeleti oldalán állott, a Helytartótanács leromboltatta. A tirpákok II. József türelmi rendeletének köszönhetően emelhettek új kőtemplomot, amelynek alapkövét 1784. március 25-én helyezték el az egykori kuruc temető helyén, a kijelölt helyen, a mai Luther utcában, a régi város legmagasabb pontján.

 

Tervezője és építője egy olasz mester volt, Giuseppe Április - aki mindig áprilisban érkezett, amikor felszáradt a vendégmarasztaló sár - eredeti neve ismeretlen. Az ácsmunkákat Johann Georg Oswald tokaji mester végezte. Az elkészült templomot 1786. október 22-én szentelték fel. A torony tíz évvel később készült el. Az egyházközség első 28 mázsás harangja 1802-ben készült, amibe beleöntötték a szarvasi telepesek által hozott harangot is.

Az ötven méter magasságú toronyban függő harangot 1888-ban újraöntötték. A templom eredeti homlokzata, külseje a Helytartótanács kikötésének megfelelően, dísztelen volt. Az eredeti, egyszerű kőből készült ajtó- és ablakkereteket, a keskeny övpárkányt színárnyalatáról lehet felismerni. A sivár templom ridegségét fokozta, hogy nagy mérete egyszerű szerkezettel párosult.

 

Nyíregyháza törekvő lakosai nem békéltek meg ezzel az állapottal. 1817-ben sekrestyét építettek, az 1820-as évek közepén a torony magasítására született terv. Az 1832-es helyi tűzvész alkalmával megrepedt a templom boltozata, a kár helyreállításához kérték a hívők segítségét.

1850-1860 között klasszicizáló neobarokk, majd 1885-1886-ban eklektikus stílusú átalakítás következett a külső homlokzaton. A sima homlokzatok ablakai köré ekkor neobarokk dekoráció került. 1885-ben készült a főbejárat neoreneszánsz jellegű oszlopos kapuzata is, párkányfrízében aranyozott, "ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN" felirattal.

Az eredeti bejáratot a sekrestyekapura helyezték át. A sivár és szegényes külsőt végül ezzel az 1885-1886-os külső tatarozással sikerült tagoltabbá tenni. Az oldalfalakat erőteljes falpillérekkel ritmizálták. A templom végleges külső képe az 1936-os tatarozás nyomán alakult ki.

 

A torony alsó szintjén eredetileg hegedűablak volt, amit befalaztak, és a főbejárat fölé 1927-ben 12 harangból álló harangjátékot szereltek fel, amely három dallamot tud játszani (az Erős vár a mi Istenünk, a Jövel Szentlélek Úristen és a Ki dolgát mind az Úrra hagyja kezdetű korálok kezdő sorait, melyek egyike minden órában elhangzik.) A harangjáték Nyíregyháza város ajándéka volt az egyházközség részére.


Az evangélikus templom belső tere impozáns. A falakat Benczúr Gyula tervei szerint 1910-ben Gróth István, a Kossuth Gimnázium rajztanára irányításával főiskolai hallgatók festették ki copf stílusú, stukkó utánzatú mintákkal. A templomfalak neobarokk díszítőfestése drapp-sárga-kék-arany színvilágú.

 

Az illuzionisztikusan megfestett "kupolák" felületét küllők osztják, közeikben koszorú- és levéldíszítéssel. Ezt széles, markáns festett párkányzatok és építészeti elemek övezik. A csegelyekben kék alapon füzérdíszes kartusok, ill. koszorúban elhelyezkedő, az Ó- és Újszövetségre utaló emblematikus motívumok helyezkednek el. A hevederíveken rozettákkal díszített kazetták, a karzatok homlokoldalain feliratos kék mezők és copf füzérdíszek, a karzat árkádíveinek bélletében pedig festett, keretmezős osztás és koszorú-motívumok láthatók. A szín- és formabeli összhang a templombelsőben tökéletesen megvalósult.

 

Az 1910-ben készült orgona igen kvalitásos neorokokó darab, építője Rieger Ottó császári és királyi orgonagyáros volt. Több felújítás után mára már hangversenyorgona, melyen minden hónap első vasárnapján neves orgonaművészek koncerteznek. A zárópárkányok szép és lendületes, a főoltár oromzatának vonalát ismétlőívelése, a felületek játékos áttörtsége, melynek szolgálatában középen szellemesen, legyezőszerűen szétnyíló orgonasípok állnak, s az aranyozott ornamensek jó művészi kvalitása az orgonát a templom esztétikailag kiemelkedő historizáló alkotásává avatja.

A kihasasodó, balluszteres karzatmellvéd, közepén nyolcszögű, "ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN" feliratú füzérdíszes táblával, méginkább kiemeli a kórus esztétikai egységét.

 

A főoltár feltehetően a máriapócsi görög katolikus templomból származik. A rokokóba hajló barokk oltárépítmény gazdagon faragott, készítője ismeretlen. Az oltáron az 1780 körül festett, a megfeszített Krisztust ábrázoló kép látható.
A templom felújítása most is tart. Napjainkban készült el a torony sisak cseréje és a toronygömb, a nap és csillag díszek aranyozása. A külső felújítás tavasszal folytatódik.
A Gyülekezet pecsétjén az 1753 évszám olvasható. 2003-ban ünnepli a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség megalakulásának 250. évfordulóját, az akkorra külsőleg teljesen megújuló Nagytemplomában.

 

Ez az ismertető korabeli dokumentumok és mai újságcikkek felhasználásával készült: Nyíregyházán, 2001. október 22-én, a Nagytemplom felszentelésének 215. évfordulóján.


(G.A.)

 

 ..... ..... ...... ..... .... ...... ....... .... ......... ........ ........ .... ......... ......... ... ..... .. ....