2021.11.28. Lelki Elemózsia 7 napra [2021.11.25 ]

LELKI ELEMÓZSIA 7 NAPRA

 Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.(Zak 9,9b)

Advent 1. hetében az Útmutató reggeli s heti igéi új kezdet lehetőségét kínálják: Készítsétek az Úr útját: térjetek meg! Jézus beteljesítette a próféták jövendölését és üdvözítőül jött el e világba. „Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják – így szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) „Jobbítsátok meg élteteket, keresztyének, mert ím elközelgett a mennyeknek országa.” (GyLK 686) Jézus így vonult be Jeruzsálembe: A tanítványok... odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (Mt 21,6–9) Ezt mi is kérhetjük: Jézus segíts, ments meg, üdvözíts! Luther szerint: „Ez a koldus-király; Krisztus segít: nem is csak az én bűnöm ellen, hanem az egész világ bűne ellen. Azért jött, hogy elvegye; nemcsak a betegséget, de a halált is: nemcsak az enyémet, hanem az egész világét.” Pál így összegez: „A szeretet tehát a törvény betöltése.” És az Úr eljövetelének sürgető közelségére tekintettel, kéri: „öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust.” (Róm 13,10.12.14) S Péter, kijelenti: Jézust „szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert...” (1Pt 1,8–9) E bátorítás, karácsony böjtjében hangzik fel: „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat... Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy... »Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«” (Zsid 10,35.36–38) Mi a hit emberei vagyunk, hogy örök életet nyerjünk; Krisztusért, kegyelemből! Pál, könyörög a gyülekezetért; hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, (...) és növekedjetek Isten ismeretében. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.” (Kol 1,10.13) Mit jelent Krisztus eljövetelének várása? „Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét.” (1Thessz 5,8) Választott népének megígérte az Úr: „egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Szövetséget kötök velük... Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. (Ez 37,24.26.27) S az Úr, nekünk is válaszolt, prófétája által: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” (Hab 2,4) Az új egyházi év kezdetén: Bízd Újra Életed Krisztusra! S valld meg: „Hiszek benned, Istenemben, / Teljes egész életemben, // Atya, Fiú és Szentlélek! / Hiszem, veled célhoz érek...!” (EÉ 251,1.9) G. A.

Vissza