Böjti evangelizáció a nyíregyházi Emmaus gyülekezetben [2020.02.14 ]
Figyelem! Az igehirdetések meghallgatásához, másnap reggeltől, kattintson az aláhúzott címre!

Böjti evangelizáció a nyíregyházi Emmaus Gyülekezetben

Febr. 23. vasárnap 9-kor Emmaus és 11-kor Nyírszőlős  

HOL A HELYEM?      

1 Mózes 2 , 15-17.       Efézus 2 , 10.

Febr. 24 – 26 –ig, hétfőtől szerdáig este 18 órakor    

HOGYAN ÉRTHETEM MEG ISTEN AKARATÁT?   -   Zsolt. 32 , 8.

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."

Hétfő:    Hogyan vezet Isten? 1. rész

Kedd:     Hogyan vezet Isten? 2. rész

Szerda:  Hogyan vezet Isten? 3. rész

Felhívjuk kedves Látogatóink figyelmét, hogy az Európa Rádió hangfelvételt készít a sorozatról, és azokat egy későbbi időpontban sugározni fogja.

Az Emmaus Gyülekezet helyszíni video közvetítését és a korábbi adásokat pedig itt érhetik el: 

https://www.youtube.com/user/emmausnyh/feed?activity_view=1


HOGYAN VEZET ISTEN?

Végh Tamás ny. lp. szolgálata a Biblia alapján és hívő élete megtapasztalásából.

Fontos, hogy megértsük: Isten pontosan tudja, hogy mit miért tesz. Amit tesz, az jó, és Ő így bíztat: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot 

adok…”  / Zsolt 32, 8 / Higgyünk Neki, tanuljunk Tőle! Van persze, ami az Ő titka marad: „A titkok az Úréi” / 5 Móz 29, 28 /.

            1/ Alapfeltétel, hogy szabad kezet adjak az Úrnak a teljes életem felett, hiszen a megtéréskor a teljes életem felett történik meg az uralomváltás. Nemcsak elfogadom, hogy Ő bármibe beleszólhat, hanem kérem is erre: - Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?

            2/ Bízom abban, hogy Ő tud vezetni, és vezetni is fog, mint gyermekét. Az Ő gondja, hogy ezt hogyan teszi.

            3/ Van, amikor nem is kell kérdeznem, mert az Ige egyértelmű választ ad. / pl. a Tízparancsolatban /.

            4/ „Tanulnunk kell a Krisztust!” Mindig tegyük fel a kérdést: mit tenne Jézus a helyemben?

            5/ Fontos, hogy az ige áramkörében legyek. Választ kaphatok a kérdésemre az igehirdetésből, a bibliaolvasásból.

            6/ Minél hosszabb ideje járok Vele, annál jobban megismerem a gondolkodásmódját; egy idő után akár előre is megsejthetem, hogy Ő mit szólna a döntésemhez.

            7/ Végig gondolom józan ésszel a döntéseket. Ne ez legyen a végső fórum, de az eszemet is céllal kaptam – Tőle!

            8/ Lelkigondozón, közösségen keresztül is kaphatok vezetést. / Bátorítás, imádkozás, intés, kijózanítás. /

            9/ Ha elbizonytalanodom, nincs békességem, jó, ha közelebb húzódom az Úrhoz, ilyenkor általában valami újat akar mondani.

            10/ Döntéseink előtt háromféle választ adhat az Úr: igen, nem, várj még! Ő mondja meg, melyik az „aktuális”.

            11/ Isten mindenkihez különböző módon szól, mindenkivel kialakítja a saját kommunikációs nyelvét.

            12/ Isten gyakran a körülmények útján üzen / pl. elzár utakat /.

            13/ Ha nem kapok feleletet, akkor is legyek türelmes, a megfelelő időben Ő szól majd!

            14/ Nem mindig „kiemelkedő, ismert” Ige ad vezetést.

            15/ Az Úr mindent megtehet. Ha nem tesz meg valamit, oka van rá.

            16/ Hibázni lehet, nem kell „görcsölni”, de fontos, hogy teljes szívvel akarjam cselekedni az Ő akaratát.

            17/ Azonnal, teljesen, örömmel engedelmeskedjem.

            18/ Ha minden homályos, az engedelmes, alázatos lelkület sokat segít.

            19/ Néha Istent is, magamat is „be akarom csapni… De Őt nem lehet a magam elképzelésére rászedni!

            20/ Néhány fontos igehely Isten vezetéséről: Zsolt 32, 8  -  16 , 11  -  143 , 8  -  143 , 10  -  123, 2  -  Péld 2 , 11  -  Fil 1 , 9 – 10  -  Péld 3 , 5 – 6

Sok-sok igét találhatunk még akár az ó-, akár az Újszövetségben. Keressük is, és jegyezzük magunknak. Ez a néhány ige csak ízelítő.

Végh Tamás további igehirdetései honlapomon innen érhetőek el:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Vegh%20Tamas/

G. A.  link ajánlója: További olvasmányok a témával kapcsolatosan:

https://www.everystudent.hu/a/Istenmegismerese.html

http://velunkazisten.hu/kegyelem_harmatja/0914_Ki_ul_a_tronon

https://knowgod.com/hu/fourlaws

Szemléltető képek:

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Hitetlen ember Vallásos ember Újjászületett hívő ember ÉN ÉN 十 十 ÉN”Nem érhető el leírás a fényképhez.
Vissza