Megjelent az októberi Hírmondó [2018.10.27 ]

Egy oldal aktuális üzenettel:
10. oldal

Halloween helyett reformáció
Van egy új „őrület”, ami egyre inkább terjed, amiről bizonyosan hallottál már, ez a halloween (ejtsd: helovin). Az „ünnep”
Amerikából került át Európába, de eredetileg Írországból ered. Alkotóelemei jobbára a kelták egyik pogány ceremó
niájára vezethetők vissza. Varázslóik és papjaik vezetésével évente megülték két főistenségük (a napisten és a halottak istene)
ünnepét. Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy
az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonukba. A kísértetektől, a boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket
gyújtottak és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. Jó, ha tudod, hogy a varázslók megfélemlítettek embereket,
és kényszerítették őket, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket.
Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt.
Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak.
Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás „kereszyénesítése” érdekében IV. Gergely
pápa a Kr.u. IX. században elrendelte a mindenszentek napjának november 1jén történő
megünneplését. Mindenszentek angolul: „all hallows”. Az azt megelőző este pedig „all
hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani szóra: halloween.
A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a
legfontosabbnak. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez,
s ezzel tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Ez nem egy ártatlan móka!
Nem csupán hátborzongató szórakozás ez, hanem annak kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten
helyett a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel. A Sátán azonban nemcsak hazudik,
     hanem embergyilkos a kezdetek óta (Jn 8,44)!
Keresztény családok NEM ENGEDHETIK, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen
beöltözésben, felvonulásban, mert azzal a Sátán kultuszát támogatják!

Október 31. a REFORMÁCIÓ ünnepe. A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úr meg akarta tisztítani népét a sokféle tévelygéstől és a
babonától, a hamis sötétség helyett világosságot adni a szívbe! Pál apostol mondja az Úr Jézustól kapott küldetéséről:
„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az
Istenhez térjenek; hogy az én bennem való
hit által megkapják bűneik bocsánatát, és
örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (ApCsel 26,18).
Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által!
Ha már részt vettél valamilyen pogány, ördögi alkalmon,
kérd az Úr Jézust, hogy bocsásson meg
, és többé ne menj ilyen helyre! Jézus Krisztus megbocsát, mert
a kereszten meghalt minden bűnödért.
Ne félj! Jézus feltámadt, Ő a győztes!
Higgy Jézusban, és rátalálsz az igazi örömre, amely nem a gonosz dolgokban keres szórakozást,
hanem Isten akaratának teljesítésében.
Készült a Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában megjelent anyagok alapján
Hajagos-Tóth Katalin
Vissza