125 éve született TÚRÓCZY ZOLTÁN [2018.10.16 ]
A Meghívó itt olvasható:

Az ünnepi istentisztelet teljes hanganyaga itt érhető el:

A püspök írásai honlapomon:

A püspök hangzó igehirdetései honlapomon:

A Túróczy-hagyaték Alapítvány honlapja:

A híradás megjelent az Evangélikus Portálon is:

A püspök rövid életrajza itt is elérhető:

TÚRÓCZY  ZOLTÁN  RÖVID  ÉLETRAJZA                                                                  125 éve született Isten embere, iskolánk névadó püspöke

1893. október 23-án született Arnóton. Édesapja ott volt lelkész akkoriban. Az ózd-vasgyári elemi iskola diákja, főgimnáziumba pedig Rozsnyón járt. 1911-1914 között a pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója volt. 1914 nyarán a németországi Bielefeld Bethel nevű intézményében diakóniai munkát végzett. Az I. világháború kitörése azonban hazaszólította. 1914 őszétől 10 hónapon át a pozsonyi helyőrség kórházában dolgozott betegápolóként. 1915 májusában az ausztriai Klagenfurtban levő Vöröskereszt kórházban szolgált. 1915. október 22-én Scholz Gusztáv avatta lelkésszé Budán, a Bécsi kapu téri evangélikus templomban. Az ezt követő alig két év alatt segédlelkész volt Komáromban, Ózdon, majd újra Komáromban. 1917 novemberében kezdte meg szolgálatát, mint gyülekezeti lelkész Arnóton, szülőhelyén. 1918 nyarán feleségül vette Fehér Erzsébet Ida okleveles tanítónőt. Házasságukból öt gyermek született, három leány és két fiú. 1923 telén már Ózdon élt, mint beiktatott gyülekezeti lelkipásztor. Itt is nagy lendülettel és odaadással végezte szolgálatát. Győri szolgálatának kezdete: 1927 októbere. Tizenegy és fél, áldásokban gazdag győri év következett ezután. Ennek egyik alapja a győri gyülekezetben szolgáló lelkészek közössége volt, amelynek élén Kapi Béla püspök állt. 1931 nyara ismét egy jelentős állomása Túróczy Zoltán életének. Ezen a nyáron volt lehetősége először Finnországba látogatni. Itt ismerkedett meg a finn ébredési mozgalommal. Ennek hatására alakult meg Győrött 1931 szeptemberében az „Evangélikusok Ima- és Szolgálatmozgalmának Baráti Köre, a később Baráti Mozgalom néven működő közösség. Első finnországi útját több hosszabb-rövidebb követte. Szervezője volt több finn-ugor lelkészkonferenciának is. Élete végéig megmaradt jó kapcsolata északi rokonainkkal. 1963. július 29-én a helsinki egyetem – távollétében - tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 1939 márciusában a nyíregyházi evangélikusok gyülekezeti lelkészükké választották Túróczy Zoltánt, május 16-án pedig Kapi Béla püspök beiktatta a Tiszai Egyházkerület püspöki tisztébe. Nyíregyháza akkor még püspöki székhely volt. Jelentős esemény volt 1940 nyarán a Tiszai Egyházkerület pedagógus evangelizációja. Közben dúlt a II. világháború… A szovjet csapatok átlépték a magyar határt, és 1944 októberében elérték Nyíregyházát. Az evangélikus templomba mintegy ezer hadifoglyot zsúfoltak be. A háború után megkezdték működésüket a népbíróságok. A nyíregyházi rendőrség 1945. május 22-én vette őrizetbe, majd helyezte előzetes letartóztatásba Túróczy Zoltán püspököt. Az ellene felhozott vádiratban idézték jelentéseit, beszédeit, előadásait, amelyekben soha nem rejtette véka alá jobboldali nézeteit. A püspököt háborús bűnökkel vádolták. Nem jogerősen 10 évi fegyházbüntetésre ítélték. Hosszú hónapokig tartott, míg sokak közbenjárására 1946. március 1-én, szabadon engedték. A püspök kiszabadult, ám a püspöki hivatal vezetését még két évig nem vehette át. 1948. május 29-én szüntette meg a köztársasági elnök kegyelmi úton az ellene folyó eljárást. 1948 novemberében lemondott a Tiszai Egyházkerület püspöki tisztségéről, újra győri gyülekezeti lelkész lett. 1948. december 14-én, mint a zsinat lelkészi elnöke, ő volt az állammal kötött Egyezmény egyik aláírója. Túróczy Zoltánt 1948. december 16-án beiktatták a Dunántúli Egyházkerület püspöki tisztébe. Újra mint püspök szolgálhatta egyházát. Egészen 1952. február 10-ig, amikor is állami nyomásra lemondott püspöki tisztéről és Nagygeresdre távozott – száműzetésbe. Csak az év augusztusától élhetett újra Győrben – nyugdíjas püspökként. Időközben az evangélikus egyházat területileg újra osztották. 1956. november 3-án Túróczy Zoltánt felkérték az Északi Egyházkerület püspöki hivatalának ideiglenes vezetésére. Az akkori államhatalom az 1956. október 23-án kitört forradalom, majd annak leverése után engedni látszott az egyházak szorongatásán. Így történhetett meg, hogy a korábban börtönben sínylődő, de a forradalom hatására szabaduló Ordass Lajos iktatta be Túróczy Zoltánt 1957. február 6-án az Északi Egyházkerület püspöki tisztségébe. Nem hosszú időre. Az év december 4-én elhagyta hivatalát, mert az államhatalom ismét mélyen belenyúlt az egyház önrendelkezési jogába. Isten embere 1971. november 22-én tért haza Teremtő Urához. Porsátorát négy nappal később helyezték örök nyugalomra a győri temetőben. Emléke legyen áldott közöttünk. Erős vár a mi Istenünk! *Forrás: http://evangelikusisk.hu


Vissza