Mikor lesz az elragadtatás? [2018.11.25 ]

Mikor lesz az elragadtatás?

A világháló tele van az erről szóló írásokkal és konkrét, egészen közeli időpontot is közölnek. A keresztyének számára azonban egyedül a Szentírás a zsinórmérték minden kérdésben. Mit tanít az ÚR Jézus és a pogányok apostola? (A válaszok a RÚF szerint olvashatóak.)

„Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná.*” (Lk 17,20) „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” (ApCsel 1,7) „Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24,42.44) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,1–3)

„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.” (1Kor 15,51–53) „Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!” (1Thessz 4,13–18)

* kiszámíthatná: az előző új fordítás szerint: „jelekből következtethetne rá” s a Károli fordítás szerint: „nem szemmel láthatólag”.


Az írás az Evangélikus Portálon is elérhető!

Válogatta s ajánlja: G. A.

További információk az elragadtatásról:

https://www.gotquestions.org/Magyar/search.php?zoom_sort=0&zoom_query=elragadtat%C3%A1s&zoom_per_page=100&zoom_and=1

http://bibliatanitasok.hu/sites/default/files/BibliaIskola/pdf/MBS039hu.pdf


Vissza