Az EKE hitmélyítő csendeshét 10 igehirdetése [2017.08.25 ]

EKE FELNŐTT HITMÉLYÍTŐ CSENDESHÉT

2017. augusztus 14-19. Piliscsaba

(A hanganyagok az előadók előzetes engedélye alapján kerültek fel a világhálóra;  meghallgatáshoz/letöltéshez kattintson a kiválasztott címnél a hét aláhúzott napjára!)

 

BOZORÁDY ZOLTÁN evangélikus lelkész

délelőtti előadás sorozata:

A reformáció lényege: az üdvösség biblikus útja

 

Kedd: Nincs igaz ember egy sem! (Ő a mi igazságunk)

Szerda: Csak a Szentírás! (Megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat)

Csütörtök: Egyedül Krisztus! (Senki se mehet az Atyához, csakis énáltalam)

Péntek: Nincs más, csak a kegyelem! (Kegyelmezek, akinek kegyelmezek)

Szombat: Kizárólag hit által! (Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk)

 

ITTZÉS ISTVÁN evangélikus lelkész

esti evangélizációs sorozata:

Ószövetségi reformációs menetrend

 

Hétfő: Jósiás, még ifjú korában kezdte keresni az Urat! (Megkereshettek volna, de nem

kérdeztek)

Kedd: Templom felújítás – a megtalált Ige! (Mert a házad iránti féltő szeretet emészt)

Szerda: Biblia olvasás – kérdezzétek meg az Urat! (Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek

az olvasását)

Csütörtök: Az igaz Isten tiszteletének helyreállítása (Hogy gyomlálj és irts, pusztíts és

rombolj, építs és plántálj)

Péntek: Szövetség és páska (Az úrvacsora)

 

A reformáció üzenete: egyedül Krisztusért, kegyelemből, hit által, a Szentírás tanítása alapján igazulunk meg Isten előtt és nyerünk örök üdvösséget; ezért egyedül Istené a dicsőség! Ámen.

 

Figyelem! Ezek a hanganyagok, valamint a délutáni öt fórumbeszélgetés bevezető előadásai is elérhetőek az EKE honlapjának hangtárából: https://ekealapitvany.hu/hangtar.php A főtéma: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? (Az újonnan született hívő ember és a törvény) * G. A.

http://evangelikus.hu/eke-hitmelyito-csendeshete-piliscsaban-2017


Vissza