Pecznyík Pál archív pünkösdi versei [2019.06.09 ]
Áldott pünkösdi ünnepet!

mailbox:///C:/Users/Garai%20Andr%E1s/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/jn9dmzek.default/Mail/mail.t-online.hu/Inbox?number=264595274&part=1.1.2&filename=image001.jpg

 

Pünkösd áldott napja!

 

Pünkösd áldott napja,

felvirradt ránk újra,

szemünk a légen át,

feltekint az Úrra!

 

Mi ugyan nem látunk

kettős tüzes nyelvet,

de áldjuk Urunkat,         

ki bennünket felvett!

 

Ama dicső honba,

hol nincs könny, se bánat,

csak öröm s fényözön,          

mely mindenen áthat.

 

Óh, vezess bennünket,              

láthatatlan Lélek,

akiket Te vezetsz,

azok hazaérnek!

 

Rövid a vándorút,

mely elmúló, véges,

vár ránk szebb új honunk,     

örök, dicsőséges!

 

Pecznyík Pál

Celldömölk

2012. V. 30.

 

 

Pünkösdi csoda

 

Nyár eleji reggel

imánk száll az égre

ahhoz ki felkeltett

Pünkösd ünnepére.

Derült égről ömlik

reánk a nap fénye,

sugárözönt terít

gazdagra szegényre.

Jeruzsálem felé

tekint lelki szemünk,

Pünkösd csodájára

midőn emlékezünk.

Szentlélekre vártak

tanítványi lelkek,

s megpihentek rajtuk

kettős tüzes-nyelvek!

Eltűnt a félelmük,

meg sem látszott rajtuk,

mennyei erővel

telt meg szívük, ajkuk.

Többnyelvű sokaság

élte át e csodát,

hallhatta érthette,

Isten, hívó szavát!

Szentlelke betöltött

háromezer szívet,

s létrejött az első

hívő gyülekezet!

Azóta is tart még

a pünkösdi csoda,

Istennek Szentlelke

ma is betér oda,

ahol az emberek

bűnbánatra térnek,

s templommá szenteli

őket a Szentlélek!

 

Pecznyik Pál

Celldömölk, 2007.

 

 

           Pünkösdi csoda!

 

Hisszük: ma is virradhat még

ránk, pünkösdi szent csoda,

ha az Ige, hívők ajkán

hangzik, mint Isten szava!

Óh, Szentlélek mennyei szél,

szárnyalj hegyen völgyön át,

bűn álmából ébresszed fel,

földünk sok alvó fiát!

Sátán hamis ígérettel,

oly sok lelket altat el,

s az alvó, ha föl nem ébred,

üdvösségét veszti el!

Hogyha nem is látható ma,

a pünkösdi szent csoda,

csak ajkunk hálaéneke,

el ne némuljon soha!

Szentlélek Ige, vetésed,

óh öntözd meg gazdagon,

egy szív se maradjon köztünk

bevetetlen parlagon.

S ha megérik aratásra,

aranyszínű szép kalász,

a kalászból kihullt magot,

várja a mennyei ház!

 

Pecznyik Pál

Celldömölk, 2008.

 

 

Szentlélek égi tűz!

 

Istennek szent tüze,

zúdulj a földre le.

Szentlélek égi tűz,

bűn fagyot messze űz.

Pünkösdi szent csoda,

több nem lesz már soha!

Szentlélek égi láng,

hideg a szív-szobánk.

Szárnyalj a Föld felett,

gyújts lángra sok szívet.

Új élet ott fakad,

hol a hit, szárnyra kap,

őt Jézus várja már,

trónjáig meg sem áll.

Amíg itt lépdelünk,

Szentlélek járj velünk.

Utunkon védj, vezess,

bennünk te élj, szeress.

Kísérj minket végig,

halálunk percéig.

S ha leomlik sátrunk,

Veled mennybe szállunk.

 

Pecznyík Pál

Celldömölk, 2013. IV. 12.

 

 

     Pünkösd napján

 

Feltámadott Urunk Jézus,

meny honába költözött,

Pünkösd napján: lángnyelvekben

hozzánk ismét földre jött.

 

Bűnbánókhoz, bűnbocsátó

szeretettel érkezik,

meg ígérte: velünk marad,

amíg a Föld létezik.

 

Lelke által, bennünk lakik,

így mi Véle járhatunk,

s utunk végén felragyog majd,

dicsőséges új napunk!

 

                        Pecznyík Pál

                        Celldömölk

                        2005. III. 24.

 

mailbox:///C:/Users/Garai%20Andr%E1s/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/jn9dmzek.default/Mail/mail.t-online.hu/Inbox?number=264595274&part=1.1.3&filename=image002.png