András névünnepén... [2020.11.30 ]

 András apostol neve az újszövetségi Szentírásban tizenkét igehelyen szerepel


Péter apostolnak a görög eredetű, latin Andreas nevű (jelentése: férfi, férfias) testvére a tanítványi névsorban a negyedik helyen fordul elő, és ő nem is volt tagja a szűkebb körnek; csak fivére Péter, Jakab és annak testvére, János. A róla elnevezett X formájú „András-kereszten” szenvedett vértanúságot. November 30-i névünnepén tekintsük át ezt a tucatnyi igeverset, a bibliai könyvek sorrendjében; a RÚF szövege szerint!

01 * Mt 4,18Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.”

02 * Mt 10,2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János,”

03 * Mk 1,16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;”

04 * Mk 1,29És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.”

05 * Mk 3,18továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust”

06 * Mk 13,3Amikor az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András:”

07 * Lk 6,14Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,”

08 * Jn 1,40A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik.”

09 * Jn 1,44Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából.”

10 * Jn 6,8Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá:”

11 * Jn 12,22Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.”

12 * ApCsel 1,13Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia.”

Két igei áldás * „Légy erős, légy férfi!” (1Kir 2,2) „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” (1Kor 16,13)

Vissza